Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 28/3 2019

25 FEB 2019 09:18
Nu är det dags för årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 28/3 klockan 19:30 på Alby Friluftsgård. Kallelse finner ni i denna nyhet. Välkomna!
 • Skapad: 25 FEB 2019 09:18

Kallelse - Årsmöte i Söders SOL-Tyresö

Torsdag den 28 mars 2019 klockan 19:30, Alby Friluftsgård

 

Förslag/motioner som ska tas upp på mötet och då kommer finnas i den slutliga dagordningen skall vara styrelsen tillhanda senast;

-          För stadgeförslag eller liknande enligt § 16 i stadgarna senast 26 februari 2019

-          Övriga förslag senast 7 mars 2019

Skickas via e-post till: This is a mailto link eller via vanlig post på: Söders SOL – Tyresö, Box 94, 135 24 TYRESÖ

 

Slutlig dagordning liksom Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer finnas tillgängliga på Hemsidan www.soders.org senast torsdag 21 mars.

 

Förslag till preliminär dagordning:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhetsåret,
  1. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  2. Fastställande av balans- och resultaträkning
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  4. Fastställande av medlemsavgifter.
   1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
   2. Behandling av styrelsens förslag.
   3. Behandling av medlemmarnas i rätt tid inkomna motioner.
   4. Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)    två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år; i detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett, två och tre år i ett rullande tidsschema och av dessa ska en utses till ordförande.

 1. Övriga frågor som anmälts under pkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

___________________________________________________________________

Kallelse i pdf-format för nedladdning hittar du här

Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

EventorLogo_2

ALBY

Prova på orientering

Naturpasset

 

Utmärkt Förening

#soderssol

 

Postadress:
Söders-Tyresö
Box 94
13522 Tyresö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info