Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2018

24 JAN 2018 21:55
Den 15/2 2018 klockan 19:30 hålls årsmöte i Alby Friluftsgård. Varmt välkomna!
  • Uppdaterad: 27 AUG 2018 16:13

Kallelse - Årsmöte i Söders SOL-Tyresö

Torsdag den 15 februari 2018 klockan 19:30, Alby Friluftsgård

Förslag/motioner som ska tas upp på mötet och då kommer finnas i den slutliga dagordningen skall vara styrelsen tillhanda senast;

-        För stadgeförslag eller liknande enligt § 16 skulle inkommit senast 16 januari (har ej inkommit)

-        Övriga förslag senast 26 januari 2018

Skickas via e-post till: This is a mailto link eller via vanlig post på: Söders SOL – Tyresö, Box 94, 135 24 TYRESÖ

Aktuell dagordning liksom Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer finnas tillgängliga på Hemsidan senast torsdag 8 februari.

Förslag till preliminär dagordning:

1      Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3      Fastställande av dagordningen

4      Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5      Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

6      Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret

7      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

8      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9      Fastställande tävlingsavgifter för verksamhetsåret 2018, oförändrat mot 2017

10   Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

11   Behandling av Motion/Förslag från Styrelsen

 

12   Behandling av inkomna motioner

13   Val av

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år,

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett eller två år,

c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år,

d) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett, två och tre år i ett rullande tidsschema. En väljs till sammankallande

14 Övriga frågor

Info om kommittéer och poster som har stor betydelse för föreningens utveckling och där långsiktig kontinuitet är av betydelse.

 

Välkomna önskar styrelsen

Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

EventorLogo_2

ALBY

Prova på orientering

Naturpasset

 

Utmärkt Förening

#soderssol

 

Postadress:
Söders-Tyresö
Box 94
13522 Tyresö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info